Hóa học Lớp 9: Dãy kim loại được sắp xếp theo chiều hoạt động hóa học giảm dần là

Question

Hóa học Lớp 9: Dãy kim loại được sắp xếp theo chiều hoạt động hóa học giảm dần là, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Tú 4 ngày 2022-06-18T17:36:44+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

  1. Li – K – Ba – Ca – Na – Mg – Al – Mn – Zn – Cr – Fe – Ni – Sn – Pb – Fe – H – Cu – Fe – Hg – Ag – Pt – Au

  2. Giải đáp:. K, Na, Mg, Al, Fe, Cu
     

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )