Hóa học Lớp 9: Dãy chất gồm các dung dịch có pH = 7 là A. MgCO3, NaOH, K2SO4. B. Ba(OH)2, NaOH, Ca(OH)2. C. NaCl, NaNO3, K2SO4. D. HCl,

Question

Hóa học Lớp 9: Dãy chất gồm các dung dịch có pH = 7 là
A. MgCO3, NaOH, K2SO4. B. Ba(OH)2, NaOH, Ca(OH)2.
C. NaCl, NaNO3, K2SO4. D. HCl, H2SO4, HNO3., giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Quỳnh 2 tháng 2022-03-19T16:08:04+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  C
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  -Axit có pH < 7
  -Bazo có pH > 7
  -Muối có pH = 7
  → Chọn C

 2. #mikan2k2127m7jTbw
  Giải đáp:
  Dãy chất gồm các dung dịch có pH = 7 là:
  A. MgCO3, NaOH, K2SO4.
  B. Ba(OH)2, NaOH, Ca(OH)2.
  C. NaCl, NaNO3, K2SO4.
  D. HCl, H2SO4, HNO3.
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Ba(OH)2, NaOH và Ca(OH)2 là một bazơ mạnh nên có pH > 7; NaCl, K2SO4, NaNO3, NaCl và MgCO3 có pH = 7 do là muối trung hòa tạo bởi cation của bazơ mạnh và anion gốc axit mạnh tan trong nước (các ion không bị thủy phân); HCl, H2SO4 và HNO3 có pH < 7 do là axit mạnh.
  Cho mình gửi chúc bạn học tốt! Nhớ vote cho mình 5 sao và câu trả lời hay nhất nha!^^

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )