Hóa học Lớp 9: Dãy các kim loại nào sau đây được sắp xếp đúng theo chiều hoạt động hóa học tăng dần?Cu, Zn, Al, Mg, K. K, Mg, Al, Zn, Cu. K, Mg, Cu, A

Question

Hóa học Lớp 9: Dãy các kim loại nào sau đây được sắp xếp đúng theo chiều hoạt động hóa học tăng dần?Cu, Zn, Al, Mg, K.
K, Mg, Al, Zn, Cu.
K, Mg, Cu, Al, Zn.
Cu, K, Mg, Al, Zn., giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Phương Diễm 2 tháng 2022-03-01T22:26:18+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  A
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  -Ta có dãy hoạt động hóa học:
          K, Na, Mg, Al, Zn, Fe, Pb, (H), Cu, Ag, Au
  →Đề hỏi theo chiều hoạt động hóa học tăng dần nên phải nhìn từ phải sáng trái

 2. Giải đáp: K, Mg, Al, Zn, Cu.
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Theo dãy hoạt động hóa học thì thứ tự sẽ sắp xếp như sau:
  K, Na, Ba, Ca, Mg, Al, Zn, Fe, Ni, Sn, Pb, H, Cu, Hg, Ag, Pt, Au

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )