Hóa học Lớp 9: Dẫn 4,48l hỗn hợp N2 và CO2 (đktc) vào 100ml dung dịch Ba(OH)2 1M Thu được 19,7 gam kết tủa Tính % thể tích mỗi khí trong hỗn hợp

Question

Hóa học Lớp 9: Dẫn 4,48l hỗn hợp N2 và CO2 (đktc) vào 100ml dung dịch Ba(OH)2 1M Thu được 19,7 gam kết tủa Tính % thể tích mỗi khí trong hỗn hợp, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hải Phượng 2 tháng 2022-03-02T11:02:03+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  $n_{tổng}$ = $\frac{4,48}{22,4}$ = 0,2 mol.
  $n_{Ba(OH)2}$ = 0,1 . 1 = 0,1 mol.
  PTHH: $CO_{2}$ + $Ba(OH)_{2}$  →  $BaCO_{3}$ + $H_{2}O$
              0,1    ←       0,1          ←          0,1 (mol)
  $n_{kết tủa}$ = $n_{BaCO3}$ = $\frac{19,7}{197}$ = 0,1 mol = $n_{Ba(OH)2}$ = 0,1 mol.
  ⇒ $nBa(OH)_{2}$ tham gia phản ứng hết  ⇒ $n_{CO2}$ = 0,1 mol.
  → $n_{N2}$ = 0,2 – 0,1 = 0,1 mol. 
  Phần trăm thể tích cũng là phần trăm về số mol.
  → %$n_{CO2}$ = % $n_{N2}$ = $\frac{0,1}{0,2}$ . 100% = 50% 

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )