Hóa học Lớp 9: Dạ cho em hỏi câu này phải làm như thế nào vậy ạ em đang phân vân không biết cách giải ạ Câu 18: Trung hòa 98g dung dịch H2SO4 nồng độ

Question

Hóa học Lớp 9: Dạ cho em hỏi câu này phải làm như thế nào vậy ạ em đang phân vân không biết cách giải ạ
Câu 18: Trung hòa 98g dung dịch H2SO4 nồng độ 20% cần vừa đủ 200g dung dịch NaOH có nồng độ phần trăm là ?
A. 16 % B. 8 %
C.1,6 % D. 0,8 %, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Phượng Tiên 2 tháng 2022-03-02T14:54:37+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Bạn tham khảo!
  Giải đáp:
   $B$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Ta có PTHH sau:
  $H_2SO_4+2NaOH$ $\rightarrow$ $Na_2SO_4+2H_2O$
  Có $\text{mct H2SO4=$\dfrac{98.20}{100}$=19,6g}$
  Vậy $\text{nH2SO4=$\dfrac{19,6}{98}$=0,2 mol}$
  Dựa vào PTHH) $\text{nNaOH=0,2.2=0,4 mol}$
  Vậy $\text{mNaOH=0,4.40=16g}$
  $\rightarrow$ $\text{C%NaOH=$\dfrac{16}{200}$.100=8%}$
  Vậy đáp án đúng là bb B

 2. Giải đáp:
   B
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  PTHH : 2NaOH + H_2SO_4 -> Na_2SO_4 + H_2O
  m_{ct_{H_2SO_4}} = (98 × 20)/100 = 19,6(gam)
  -> n_{H_2SO_4} = m/M = {19,6}/98 = 0,2(mol)
  -> n_{NaOH} = 2n_{H_2SO_4} = 0,4(mol)
  -> m_{Ct_{NaOH}} = 0,4 × 40 = 16(gam)
  -> C%_{NaOH} = (16 × 100)/200 = 8(%)
  -> B

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )