Hóa học Lớp 9: Có thể dùng dung dịch NaOH để phân biệt được hai muối nào có trong các cặp sau: A. Dung dịch FeSO4 và dung dịch Fe

Question

Hóa học Lớp 9: Có thể dùng dung dịch NaOH để phân biệt được hai muối nào có trong các cặp sau:
A. Dung dịch FeSO4 và dung dịch Fe2 (SO4)3
B. Dung dịch NaCl và dung dịch BaCl2
C. Dung dịch KNO3 và dung dịch Ba(NO3)2
D. Dung dịch HCl và H2SO4, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thúy Mai 2 tuần 2022-06-08T00:48:20+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Bạn tham khảo!
  Giải đáp:
   bb A
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Ta có thể nhận biết được $FeSO_4$ và $Fe_2(SO_4)_3$
  Tiến hành thí nghiệm:
  $\text{Bước 1)}$
  $\rightarrow$ Cho từng dung dịch vào ống nghiệm rồi đánh số
  $\text{Bước 2)}$
  $\rightarrow$ Cho $NaOH$ vào từng ống rồi quan sát:
  $+)$ Kết tủa trắng xanh: $FeSO_4$
  $\text{FeSO4+2NaOH$\rightarrow$Na2SO4+Fe(OH)2↓}$
  $+)$ Kết tủa nâu đỏ: $Fe_2(SO_4)_3$
  $\text{Fe2(SO4)3+6NaOH$\rightarrow$2Fe(OH)3↓+3Na2SO4}$
  _____________________________________________________

  hoa-hoc-lop-9-co-the-dung-dung-dich-naoh-de-phan-biet-duoc-hai-muoi-nao-co-trong-cac-cap-sau-a-d

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  a. được vì NaOH tác dụng với  tạo ra dd có kết tủa đỏ.
  b. được vì NaOH tác dụng với CuSO4 tạo ra dd có kết tủa xanh.
  c. không được vì NaOH tác dụng với  không có kết tủa

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )