Hóa học Lớp 9: Có những loại phân bón hóa học sau : kcl, nh4no3, nh4cl, (nh4)2so4, ca3(po4)3, ca(h2po4)2, (nh4)2hpo4, kno3. Hãy sắp xếp những phân bón

Question

Hóa học Lớp 9: Có những loại phân bón hóa học sau : kcl, nh4no3, nh4cl, (nh4)2so4, ca3(po4)3, ca(h2po4)2, (nh4)2hpo4, kno3. Hãy sắp xếp những phân bón trên thành 2 nhóm phân bón đơn và phân bón kép ?, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nhân 2 tuần 2022-04-13T05:06:51+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Phân bón đơn(chỉ gồm 1 trong 3 nguyên tố dinh dưỡng N,P,K): KCl,NH4No3,NH4Cl,(NH4)2SO4,Ca3(PO4)3,Ca(H2PO4)
  Phân bón kép(gồm 2 hoặc 3 nguyên tố dinh dưỡng N,P,K): (NH4)2HPO4,KNO3.

 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  – Phân bón đơn : KCl  ,  NH_4NO_3  ,  NH_4Cl  ,  (NH_4)_2SO_4  ,  Ca_3(PO_4)_2  ,  Ca(H_2PO_4)_2
  – Phân bón kép : (NH_4)_2HPO_4  ,  KNO_3
  Ta có :
  – Phân bón đơn là phân bón chứa 1 trong 3 nguyên tố dinh dưỡng : N  ,  P  ,  K
  – Phân bón kép là phân bón chứa 2 trong 3 hoặc cả 3 nguyên tố dinh dưỡng : N  ,  P  ,  K

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )