Hóa học Lớp 9: CÓ GIẢI THÍCH LÝ DO Cho sơ đồ phản ứng: X + HCl → Y + H20 Y + NaOH → Z ↓ + NaCl Z + HCl → Y+ H2O X là: A. Fe B. Fe2O3 C. Na2O D. MgS

Question

Hóa học Lớp 9: CÓ GIẢI THÍCH LÝ DO
Cho sơ đồ phản ứng: X + HCl → Y + H20
Y + NaOH → Z ↓ + NaCl
Z + HCl → Y+ H2O
X là:
A. Fe
B. Fe2O3
C. Na2O
D. MgSO4, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Phương Diễm 5 tháng 2022-05-01T11:23:42+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   B
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Thấy Fe_2O_3 vào X ta có:
  Fe_2O_3 + 6HCl→ 2FeCl_3 + 3H_2O
  FeCl_3 + 3NaOH → Fe(OH)_3↓ + 3NaCl
  Fe(OH)_3 + 3HCl → FeCl_3 + 3H_2O
  Chúc bạn học tốt #aura

 2. Giải đáp:B
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Cho sơ đồ phản ứng:
  X + HCl → Y + H20
  Y + NaOH → Z ↓ + NaCl Z + HCl → Y+ H2O
  X là:
  A. Fe
  B. Fe2O3
  C. Na2O
  D. MgSO4

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )