Hóa học Lớp 9: Có các oxit sau : K2O , MgO , SO2 , CaO , CuO , CO2 , N2O , N2O5 , Fe2O3 , P2O5 , SO3 . Hãy phân loại những oxit trên và viết PTHH

Question

Hóa học Lớp 9: Có các oxit sau : K2O , MgO , SO2 , CaO , CuO , CO2 , N2O , N2O5 , Fe2O3 , P2O5 , SO3 . Hãy phân loại những oxit trên và viết PTHH, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Madelyn 9 tháng 2022-03-21T17:39:10+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Trust gửi ạ 
   

  hoa-hoc-lop-9-co-cac-oit-sau-k2o-mgo-so2-cao-cuo-co2-n2o-n2o5-fe2o3-p2o5-so3-hay-phan-loai-nhung

 2. Phân loại :
  – Oxit axit : SO_2 ; CO_2  ; N_2O_5 ; P_2O_5 ; SO_3
  – Oxit bazơ : K_2O ; MgO ; CaO ; CuO ; Fe_2O_3
  – N_2O là oxit của N
  * Phương trình hóa học :
  Chỉ các bazơ tan trong nước mơi phản ứng được với oxit axit :
  -> PTHH :
  K_2O + SO_2 -> K_2SO_3 
  CaO + SO_2 -> CaSO_3
  ________________
  K_2O + SO_3 -> K_2SO_4
  CaO + SO_3 -> CaSO_4
  _________________
  K_2O + CO_2 -> K_2CO_3
  CaO + CO_2 -> CaCO_3
  _________________
  K_2O + N_2O_5 -> 2KNO_3
  CaO + N_2O_5 -> Ca(NO_3)_2
  _________________
  3K_2O + N_2O_5 -> 2K_3PO_4
  3CaO + N_2O_5 -> Ca_3(PO_4)_2

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )