Hóa học Lớp 9: Có 4 kim loại X, Y, Z, T đứng sau Mg trong dãy hoạt động hóa học. Biết Z và T tan trong dung dịch HCl; X và Y không tan trong dung dịch

Question

Hóa học Lớp 9: Có 4 kim loại X, Y, Z, T đứng sau Mg trong dãy hoạt động hóa học. Biết Z và T tan trong dung dịch HCl; X và Y không tan trong dung dịch HCl; Z đẩy được T trong dung dịch muối T; X đẩy được Y trong dung dịch muối Y. Thứ tự hoạt động hóa học của giảm dần của kim loại là
A. T, Z, X, Y. B. Z, T, X, Y.
C. Y, X, T, Z. D. Z, T, Y, X., giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Khánh Giao 1 tháng 2022-03-19T10:37:05+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  B
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  – Z và T tan trong dung dịch HCl, X và Y không tan trong dung dịch HCl
  → Z và T đứng trước X và Y
  – Z đẩy được T trong dung dịch muối T
  → Z đứng trước T
  – X đẩy được Y trong dung dịch muối Y
  → X đứng trước Y
  ⇒ Ta có thứ tự hoạt động hóa học của giảm dần của kim loại là:
             Z, T, X, Y

 2. Vì Z và T tan trong dung dịch $HCl$ mà X và Y không tan nên Z và T mạnh hơn X và Y
  Vì Z đẩy được T ra khỏi dung dịch muối của T nên Z mạnh hơn T
  Vì X đẩy được Y ra khỏi dung dịch muối của Y nên X mạnh hơn Y
  Vậy thứ tự HDHH giảm dần là $Z,T,X,Y$
  Giải đáp B

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )