Hóa học Lớp 9: Có 4 kim loại X, Y, Z, T. Biết rằng trong dãy hoạt động hóa học X và Y đều tác dụng với dung dịch H;SO, loãng giải phóng khí H2. Z, T k

Question

Hóa học Lớp 9: Có 4 kim loại X, Y, Z, T. Biết rằng trong dãy hoạt động hóa học X và Y đều tác dụng
với dung dịch H;SO, loãng giải phóng khí H2. Z, T không phản ứng dung dịch H;SO4
loãng. X hòa tan dễ dàng trong nước giải phóng khí H2. Y không có tính chất này. T
đẩy được Z ra khỏi dung dịch muối của Z. Thứ tự sắp xếp nào sau đây là đúng (theo
chiều hoạt động hóa học tăng dần):, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thu Ánh 6 tháng 2022-06-11T11:41:28+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Bạn tham khảo!
  Giải đáp:
  $Z<T<Y<X$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  $+)$ $X,Y$ đều tác dụng với $H_2SO_4$ $\rightarrow$ $X,Y>H$
  $ +)$ $Z,T$ không phản ứng với $H_2SO_4$ $\rightarrow$ $Z,T<H$
  $+)$ $X$ có thể tan trong nước và giải phóng $H_2$  mà $Y$ thì không $\rightarrow$ $X>Y$
  $+)$ $T$ đẩy được $Z$ ra muối $Z$$\rightarrow$ $T>Z$
  Kết hợp các yếu tố trên:
  $\rightarrow$ $\text{X>Y>T>Z}$
  Hay $\text{Z<T<Y<X}$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )