Hóa học Lớp 9: Có 3 khí đựng riêng biệt trong 3 lọ là: cacbonic, hiđroclorua và hiđro. Hãy nêu phương pháp hóa học để nhận biết từng khí trong mỗi lọ.

Question

Hóa học Lớp 9: Có 3 khí đựng riêng biệt trong 3 lọ là: cacbonic, hiđroclorua và hiđro. Hãy nêu phương pháp hóa học để nhận biết từng khí trong mỗi lọ. Viết phương trình hóa học minh họa (nếu có)? mn giúp với ạ, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Lan Phương 3 tháng 2022-03-02T04:56:37+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
   Cho lần lượt từng mẫu thử tác dụng với giấy quỳ tím ẩm:
  – Nếu mẫu thử chuyển mà đỏ thì đó là HCl
  – Nếu mẫu thử chuyển thành màu hồng (đỏ nhạt) thì đó là CO2 
  – Nếu mẫu thử không đổi màu hì đó là H2
  p/s: CO2  chuyển thành đỏ nhạt vì 
  CO2+H2O-> H2CO3 đây là 1 axit yếu dường như ko tồn tại nên chuyển thành đỏ nhạt

 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  – Cho quỳ tím ẩm vào các mẫu thử trên 
  + Hóa đỏ : HCl
  + Không màu : H_{2} và CO_{2}
  – Cho nước vôi trong vào hỗn hợp khí còn lại 
  + Không hiện tượng : $H_{2}$
  + Làm đục nước vôi trong : $CO_{2}$
  $CO_{2}$ + $Ca(OH)_{2}$ → $CaCO_{3}$↓ + $H_{2}$$O_{}$
  #milkteanguyen
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )