Hóa học Lớp 9: clo phản ứng được với chất nào sau đây ? fe , f2 , kcl caco3,,hcl,ba fe , dd koh , h2o cu,h2o,nacl

Question

Hóa học Lớp 9: clo phản ứng được với chất nào sau đây ?
fe , f2 , kcl
caco3,,hcl,ba
fe , dd koh , h2o
cu,h2o,nacl, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Tâm 2 tháng 2022-03-01T23:33:06+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Dãy chất chỉ tác dụng với Cl_2
  – Fe ; ddKOH ; H_2O
  PTHH :
  2Fe + 3Cl_2 -> 2FeCl_3
  3Cl_2+ 6KOH → 3H_2O + 5KCl + KClO_3
  H_2O + Cl_2 ⇄ HCl + HClO 
  -> C

 2. Bạn tham khảo!
  Giải đáp:
   bb C
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Loại bb A vì $KCl$ không tác dụng với $Cl_2$
  Loại bb B vì $CaCO_3,HCl$ không tác dụng với $Cl_2$
  Loại bb D vì $NaCl$ không tác dụng với $Cl_2$
  $\rightarrow$ Giải đáp đúng là $C$
  ___________________________________________________________
  Các PTHH)
  $2Fe+3Cl_2$ $\xrightarrow{t^o}$ $2FeCl_3$
  $3KOH+6Cl_2$ $\rightarrow$ $5KCl+KClO_3+3H_2O$
  $H_2O+Cl_2$ $\rightleftharpoons$ $HCl+HClO$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )