Hóa học Lớp 9: Cho vào dd HCL một cây đinh sắt sau một thời gian thử được 11,2 lít khí hiđro.Khối lượng sắt phản ứng là

Question

Hóa học Lớp 9: Cho vào dd HCL một cây đinh sắt sau một thời gian thử được 11,2 lít khí hiđro.Khối lượng sắt phản ứng là, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ðông Nghi 2 ngày 2022-12-21T13:45:29+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   m ${Fe}$ tham gia = 28g
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   n$H_{2}$ = $\frac{11,2}{22,4}$ = 0,5 mol
  PTHH : ${Fe}$ + 2${HCl}$ —> $FeCl_{2}$  +  $H_{2}$
  PT:         1               2                       1                    1     (mol)
  ĐB:       0,5 <–       1        <—       0,5      <—    0,5    (mol)
  ⇒  mFe = 0,5 x 56 = 28(g)
  Cho mình xin câu trả lời hay nhất nhé !
  Chúc bạn học tốt !
  #MinhUwU

 2. Giải đáp:
  mFe = 28g
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  PTHH: Fe + 2HCl -> FeCl_2 + H_2
  nH_2 = (11,2)/(22,4) = 0,5 (mol)
  Theo PT: nFe = nH_2 = 0,5 (mol)
  -> mFe = 0,5 . 56 = 28 (g)
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )