Hóa học Lớp 9: Cho một thanh kim loại A vào nước, thấy có bọt khí sinh ra. Dung dịch thu được làm quì tím hóa xanh. Kim loại A có thể là: Giúp e vs

Question

Hóa học Lớp 9: Cho một thanh kim loại A vào nước, thấy có bọt khí sinh ra. Dung dịch thu được làm quì tím hóa xanh. Kim loại A có thể là:
Giúp e vs, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Hương 6 tháng 2022-06-21T03:38:11+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  Kim loại A có thể 1 trong những 4 kim loại sau Na, K, Ba, Ca
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  -4 kim loại trên đều tác dụng với nước ở nhệt độ thường tạo ra bazo làm quỳ tím hóa xanh và khí H_2
  -Phương trình minh họa:
              2Na+2H_2O→2NaOH+H_2
              2K+2H_2O→2KOH+H_2
              Ba+2H_2O→Ba(OH)_2+H_2
              Ca+2H_2O→Ca(OH)_2+H_2

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  kim loại tác dụng được với nước sinh ra khí H2 là những kim loại kiềm: Li,K,Na,Ba,Ca
  M+H2O-> M(OH)n+H2
  n là hóa trị của M

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )