Hóa học Lớp 9: Cho một lượng kẽm dư tác dụng với 100ml dung dịch HCL, phản ứng kết thúc thu được 3,36 lít khí (đktc) a) Viết PTHH phản ứng xảy ra b) T

Question

Hóa học Lớp 9: Cho một lượng kẽm dư tác dụng với 100ml dung dịch HCL, phản ứng kết thúc thu được 3,36 lít khí (đktc)
a) Viết PTHH phản ứng xảy ra
b) Tính khối lượng kẽm tham gia phản ứng
c) Tính nồng độ mol dung dịch HCL.
Giúp mình luôn ah, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Tùy Linh 1 tháng 2022-12-21T12:03:42+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  ↓ 
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a. PTHH: Zn + 2HCl -> ZnCl_2 + H_2
  nH_2 = (3,36)/(22,4) = 0,15 (mol)
  b.
  Theo PT: nZn = nH_2 = 0,15 (mol)
  -> mZn = 0,15 . 65 = 9,75 (g)
  c.
  Đổi 100ml = 0,1l
  Theo PT: nHCl = nH_2 . 2 = 0,15 . 2 = 0,3 (mol)
  -> CM_{ddHCl} = n/V = (0,3)/(0,1) = 3 (M)

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a,  zn + 2hcl -> zncl2 + h2
  b, Số mol khí h2 ứng với 3,36 lít khí là: n h2= 3,36/22,4= 0,15 (mol)
      Theo pthh ta có: n zn= n h2= 0,15 (mol)
                                  n hcl = 2n h2 = 0,3 (mol)
      Vậy m zn= 0,15 . 65 = 9,75 (g)
  c,   Đổi 100 ml= 0,1 lít
        Vậy CM hcl= 0,3/0,1=3 M

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )