Hóa học Lớp 9: Cho một lượng bột kẽm dư vào 100ml dụng dịch axit Clohiđric.Phản ứng xong thu được 3.36 lít khí(đktc) a)viết phương trình hoá học xảy

Question

Hóa học Lớp 9: Cho một lượng bột kẽm dư vào 100ml dụng dịch axit Clohiđric.Phản ứng xong thu được 3.36 lít khí(đktc)
a)viết phương trình hoá học xảy ra
b)tính khối lượng kẽm đã phản ứng
c) tính nồng độ mol của dung dịch axit đã dùng, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Dương 1 tháng 2022-03-14T17:17:38+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:a) Zn+2HCl->ZnCl_2+H_2
  b) m_(Zn)=9,75g
  c) CmHCl=3M
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a) PTHH xảy ra:
  Zn+2HCl->ZnCl_2+H_2
  b)  n_(H_2)=(3,36)/(22,4)=0,15mol
  Ta có:
  Zn+2HCl->ZnCl_2+H_2
  0,15←……………….0,15mol
  Ta thấy n_(Zn)=n_(H_2)=0,15mol
  Khối lượng kẽm phản ứng là:
  m_(Zn)=n×M=0,15×65=9,75g
  c) n_(HCl)=2×n_(H_2)=2×0,15=0,3mol
  CmHCl=n/V=(0,3)/(0,1)=3M

 2. Đổi $100ml=0,1l$
  $a,PTHH:Zn+2HCl\to ZnCl_2+H_2$
  $b,$ Theo PT: $n_{Zn}=n_{H_2}=\dfrac{3,36}{22,4}=0,15(mol)$
  $\Rightarrow m_{Zn}=0,15.65=9,75(g)$
  $c,$ Theo PT: $n_{HCl}=2n_{Zn}=0,3(mol)$
  $\Rightarrow C_{M_{HCl}}=\dfrac{0,3}{0,1}=3M$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )