Hóa học Lớp 9: Cho mik hỏi là `CaCl_2` có phản ứng với `KOH` không vì mik nhớ `Ca(OH)_2` ít tan nên đang băn khoăn .__?

Question

Hóa học Lớp 9: Cho mik hỏi là `CaCl_2` có phản ứng với `KOH` không vì mik nhớ `Ca(OH)_2` ít tan nên đang băn khoăn .__?, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mỹ anh 2 tuần 2022-06-07T08:59:19+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

  1. ko thể tác dụng với nhau được bạn nhé

  2. CaCl2 không phản ứng với KOH
    Vì CaCl2 là muối tác dụng với bazo là KOH phải có điều kiện chất kết tủa hoặc bay hơi
    → Nếu PT xảy ra thì PT có dạng: CaCl2 + KOH → Ca(OH)2 + KCl 
    → PT sai hoàn toàn vì Ca(OH)2 và KCl đều là chất tan
     

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )