Hóa học Lớp 9: Cho m gam nhôm vào dung dịch HCl dư, thấy thể tích khí thoát ra (ở đktc) là 8,064 lít. Giá trị của m là: A. 6,48 gam. B. 5,4 gam. C

Question

Hóa học Lớp 9: Cho m gam nhôm vào dung dịch HCl dư, thấy thể tích khí thoát ra (ở đktc) là 8,064 lít. Giá trị của m là:
A.
6,48 gam.
B.
5,4 gam.
C.
9,72 gam.
D.
5,376 gam., giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Uyên Thi 2 tuần 2022-06-11T15:31:42+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   A
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  +) Sử dụng phương pháp quy đổi hỗn hợp:KClO
                                                                        ⎨KClO2⎨KClO
                                                                        ⎨ KClO3
  +) BT nguyên tố K: nKCl trước = nKCl sau
  +) Áp dụng bảo toàn e cho hai nguyên tố O và Cl trong axit : 

 2. Bạn tham khảo!
  Giải đáp:
   bb A
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Ta có PTHH sau:
  $\text{2Al+6HCl$\rightarrow$2AlCl3+3H2}$
  Có $\text{nH2=$\dfrac{8,064}{22,4}$=0,36 mol}$
  Dựa vào PTHH) $\text{nAl=$\dfrac{0,36.2}{3}$=0,24 mol}$
  Vậy $\text{mAl=n.M=0,24.27=6,48g}$ 

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )