Hóa học Lớp 9: Cho m gam kẽm vào dung dịch axit clohiđric dư thấy có 5,6 lít khí thoát ra (ở đktc). tìm m?

Question

Hóa học Lớp 9: Cho m gam kẽm vào dung dịch axit clohiđric dư thấy có 5,6 lít khí thoát ra (ở đktc). tìm m?, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thúy Mai 5 ngày 2022-06-17T08:39:39+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. $n_{H_2}=\dfrac{5,6}{22,4}=0,25(mol)\\ PTHH:Zn+2HCl\to ZnCl_2+H_2\\ \Rightarrow n_{Zn}=n_{H_2}=0,25(mol)\\ \Rightarrow m_{Zn}=0,25.65=16,25(g)$

 2. Giải đáp:
   m = 16,25g
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  PTHH: Zn + 2HCl -> ZnCl_2 + H_2↑
  n_{H_2} = V/{22,4} = {5,6}/{22,4} = 0,25(mol)
  Theo phương trình :
  n_{Zn} = n_{H_2} = 0,25(mol)
  => m = m_{Zn} = n.M = 0,25.65 = 16,25(gam)
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )