Hóa học Lớp 9: Cho kim loại kem tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch HCl sau phản ứng thu được 4,48 lít khí ở (dktc). a)Tính khối lượng kim loại tham

Question

Hóa học Lớp 9: Cho kim loại kem tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch HCl sau phản ứng thu được 4,48 lít khí ở (dktc).
a)Tính khối lượng kim loại tham gia phản ứng
b) Tính nồng độ mol của dung dịch HCl đã dùng., giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Khánh Giao 7 ngày 2022-04-14T12:18:29+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. a) $n_{H_2}=\dfrac{4,48}{22,4}=0,2(mol)$ 
  PTHH:
  $Zn+2HCl→ZnCl_2+H_2$
   0,2      0,4                            0,2
  $m_{Zn}=0,2\times65=13(g)$
  c) 
  $C_{M_{HCl}}=\dfrac{0,4}{0,2}=2M$
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )