Hóa học Lớp 9: Cho hỗn hợp gồm zn và al tác dụng với hỗn hợp dung dịch CuSO3 thu được dung dịch x và chất rắn y gồm 3 kim loại.Cho y tác dụng với HCl

Question

Hóa học Lớp 9: Cho hỗn hợp gồm zn và al tác dụng với hỗn hợp dung dịch CuSO3 thu được dung dịch x và chất rắn y gồm 3 kim loại.Cho y tác dụng với HCl dư thì có khí bay ra.Hỏi chất rắn y gồm có những kim loại nào?, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Phước Bình 19 phút 2022-04-20T00:32:15+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Sửa đề: $CuSO_4$
  Chất rắn gồm: $\text{Al, Zn, Cu}$
  Thí nghiệm 1:
  Al đứng trước Zn và Cu trong dãy hoạt động hoá học nên Al tác dụng với $CuSO_4$ đầu tiên, xuất hiện kim loại Cu. $CuSO_4$ hết, Al dư, Zn dư.
  PTHH:
  $2Al+3CuSO_4→Al_2(SO_4)_3+3Cu↓$
  Thí nghiệm 2:
  Cho hỗn hợp $\text{Al, Zn, Cu}$ tác dụng HCl. Al và Zn phản ứng.
  PTHH:
  $2Al+6HCl→2AlCl_3+3H_2↑$
  $Zn+2HCl→ZnCl_2+H_2↑$
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )