Hóa học Lớp 9: Cho các chất sau đây: dd H2SO4, dd K2CO3, dd Mg(OH)2, dd CuCl2, số cặp chất phản ứng được với nhau là? ( Nêu rõ pt hộ mình nhee)

Question

Hóa học Lớp 9: Cho các chất sau đây: dd H2SO4, dd K2CO3, dd Mg(OH)2, dd CuCl2, số cặp chất phản ứng được với nhau là?
( Nêu rõ pt hộ mình nhee), giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thúy Hường 2 ngày 2022-04-19T15:55:38+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp: Số cặp chất phản ứng là 5
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   1. $H_{2}SO_{4}$ + $K_{2}CO_{3}$ → $K_{2}SO_{4}$ + $CO_{2}$↑ + $H_{2}O$ 
   2. $H_{2}SO_{4}$ + $Mg(OH)_{2}$ → $MgSO_{4}$ + $2H_{2}O$ 
   3. $K_{2}CO_{3}$ + $Mg(OH)_{2}$ → $MgCO_{3}$↓ + ${2KOH}$
   4. $K_{2}CO_{3}$ + $CuCl_{2}$ → $CuCO_{3}$↓ + ${2KCl}$
   5. $Mg(OH)_{2}$ + $CuCl_{2}$ → $Cu(OH)_{2}$↓ + $MgCl_{2}$ 

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )