Hóa học Lớp 9: Cho A là dung dịch HCl, B là dung dịch NaOH. a) Để trung hòa 250 ml dung dịch A phải dùng 150 gam dung dịch B nồng độ 10%. Xác định nồn

Question

Hóa học Lớp 9: Cho A là dung dịch HCl, B là dung dịch NaOH.
a) Để trung hòa 250 ml dung dịch A phải dùng 150 gam dung dịch B nồng độ 10%. Xác định nồng độ mol của dung dịch A.
b) Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp Na2CO3 và K2CO3 bằng 300 ml dung dịch A thu được 4,48 lít khí CO2 ở đktc và dung dịch C. Trung hòa axit còn dư trong dung dịch C bằng dung dịch B vừa đủ rồi cô cạn dung dịch D sau phản ứng thì thu được 27,325 gam muối khan. Xác định % khối lượng mỗi muối cacbonat trong hỗn hợp dùng ban đầu.
GIÚP MÌNH VỚI MÌNH ĐANG CẦN GẤP ( CẦN CHI TIẾT HỨA 5*) („• – •„), giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Uyên Trâm 1 tháng 2022-12-22T02:17:50+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:
  Bạn tham khảo lời giải ở dưới nhé!!!
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a,
  \(\begin{array}{l}
  NaOH + HCl \to NaCl + {H_2}O\\
  {n_{NaOH}} = \dfrac{{150 \times 10}}{{100 \times 40}} = 0,375mol\\
   \to {n_{HCl}} = {n_{NaOH}} = 0,375mol\\
   \to C{M_{HCl}} = \dfrac{{0,375}}{{0,25}} = 1,5M
  \end{array}\)
  b,
  \(\begin{array}{l}
  N{a_2}C{O_3} + 2HCl \to 2NaCl + C{O_2} + {H_2}O\\
  {K_2}C{O_3} + 2HCl \to 2KCl + C{O_2} + {H_2}O\\
  HCl + NaOH \to NaCl + {H_2}O\\
  {n_{C{O_2}}} = 0,2mol\\
  {n_{HCl}} = 0,3 \times 1,5 = 0,45mol\\
  {n_{HCl}} = 2{n_{C{O_2}}} = 0,4mol\\
   \to {n_{HCl}}dư= 0,45 – 0,4 = 0,05mol\\
   \to {n_{NaOH}} = {n_{HCl}}dư= 0,05mol\\
   \to {n_{NaCl}} = {n_{NaOH}} = 0,05mol\\
   \to {m_{NaCl}} = 2,925g\\
   \to {m_{NaCl}} + {m_{KCl}} = 27,325 – 2,925 = 24,4g\\
   \to {n_{N{a_2}C{O_3}}} + {n_{{K_2}C{O_3}}} = {n_{C{O_2}}} = 0,2mol\\
   \to 2{n_{N{a_2}C{O_3}}} \times 58,5 + 2{n_{{K_2}C{O_3}}} \times 74,5= 24,4g\\
   \to 117{n_{N{a_2}C{O_3}}} + 149{n_{{K_2}C{O_3}}} = 24,4g
  \end{array}\)
  Giải hệ phương trình ta có:
  \(\begin{array}{l}
  \left\{ \begin{array}{l}
  {n_{N{a_2}C{O_3}}} + {n_{{K_2}C{O_3}}} = 0,2\\
  117{n_{N{a_2}C{O_3}}} + 149{n_{{K_2}C{O_3}}} = 24,4
  \end{array} \right.\\
   \to {n_{N{a_2}C{O_3}}} = 0,16875mol \to {n_{{K_2}C{O_3}}} = 0,03125mol\\
   \to \% {m_{N{a_2}C{O_3}}} = \dfrac{{0,16875 \times 106}}{{0,16875 \times 106 + 0,03125 \times 138}} \times 100\%  = 80,57\% \\
   \to \% {m_{{K_2}C{O_3}}} = 100\%  – 80,57\%  = 19,43\% 
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )