Hóa học Lớp 9: Cho 98g axit H2SO4 20% tác dụng với 400gam dung dịch BaCl2 5,2% a. Viết phương trình phản ứng xảy ra và tính khối lượng kết tủa tạo

Question

Hóa học Lớp 9: Cho 98g axit H2SO4 20% tác dụng với 400gam dung dịch BaCl2 5,2%
a. Viết phương trình phản ứng xảy ra và tính khối lượng kết tủa tạo thành.
b. Tính nồng độ % các chất có trong dung dịch sau khi tách bỏ kết tủa, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hải Ngân 2 tháng 2022-02-18T13:21:43+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:
  Bạn tham khảo lời giải ở dưới nhé!!! 
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  \(\begin{array}{l}
  BaC{l_2} + {H_2}S{O_4} \to BaS{O_4} + 2HCl\\
  {n_{{H_2}S{O_4}}} = \dfrac{{98 \times 20}}{{100 \times 98}} = 0,2mol\\
  {n_{BaC{l_2}}} = \dfrac{{400 \times 5,2}}{{100 \times 208}} = 0,1mol\\
   \to {n_{BaC{l_2}}} < {n_{{H_2}S{O_4}}}
  \end{array}\)
  Suy ra \({H_2}S{O_4}\) dư
  \(\begin{array}{l}
   \to {n_{BaS{O_4}}} = {n_{BaC{l_2}}} = 0,1mol\\
   \to {m_{BaS{O_4}}} = 23,3g\\
   \to {n_{{H_2}S{O_4}}}du = 0,2 – 0,1 = 0,1mol\\
   \to {n_{HCl}} = 2{n_{BaC{l_2}}} = 0,2mol\\
  {m_{dd}} = {m_{BaC{l_2}}} + {m_{{H_2}S{O_4}}} – {m_{BaS{O_4}}} = 98 + 400 – 23,3 = 474,7g\\
   \to C{\% _{{H_2}S{O_4}}}dư= \dfrac{{0,1 \times 98}}{{474,7}} \times 100\%  = 2,06\% \\
   \to C{\% _{HCl}} = \dfrac{{0,2 \times 36,5}}{{474,7}} \times 100\%  = 1,54\% 
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )