Hóa học Lớp 9: Cho 9 gam hỗn hợp bột Nhôm và Sắt (II)oxit tác dụng hoàn toàn với dung dịch Axit clohiđric. Khi phản ứng kết thúc thu được 4,8 lít khí

Question

Hóa học Lớp 9: Cho 9 gam hỗn hợp bột Nhôm và Sắt (II)oxit tác dụng hoàn toàn với dung dịch Axit clohiđric. Khi phản ứng kết thúc thu được 4,8 lít khí (đktc).
a/ Viết các PTHH xảy ra.
b/ Tính thành phần phần trăm theo khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu., giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hải Ngân 1 tuần 2022-04-13T15:59:04+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   a) FeO + 2HCl → FeCl_2 + H_2O
  2Al + 6HCl → 2AlCl_3 + 3H_2
  b) 
  n_{H_2} = $\frac{4,8}{22,4}$ = $\frac{3}{14}$ mol 
  n_{Al} = $\frac{2}{3}$ n_{H_2} = $\frac{1}{7}$ mol 
  m_{Al} = $\frac{1}{7}$ .27 = 3,86g
  %m_{Al} = $\frac{3,86}{9}$ .100 = 42,9%
  %m_{FeO} = 100 – 42,9 = 57,1%
  Chúc bạn học tốt #aura

 2. $a,PTHH:2Al+6HCl\to 2AlCl_3+3H_2\\ FeO+2HCl\to FeCl_2+H_2O\\ b,n_{H_2}=\dfrac{4,8}{22,4}=0,21(mol)\\ \Rightarrow n_{Al}=\dfrac{2}{3}n_{H_2}=0,14(mol)\\ \Rightarrow m_{Al}=0,14.27=3,78(g)\\ \Rightarrow \%m_{Al}=\dfrac{3,78}{9}.100\%=42\%\\ \Rightarrow \%m_{FeO}=100\%-42\%=58\%$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )