Hóa học Lớp 9: Cho 8g MgO tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch HCl. Tính CM của dung dịch HCl đã dùng và khối lượng muối thu được.

Question

Hóa học Lớp 9: Cho 8g MgO tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch HCl. Tính CM của dung dịch HCl đã dùng và khối lượng muối thu được., giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hoài Hương 7 ngày 2022-04-14T11:46:32+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  CM_{ddHCl} = 2M
  m_{MgCl_2} = 19g
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  MgO + 2HCl -> MgCl_2 + H_2 O
  n_{MgO} = 8/40 = 0,2 (mol)
  Đổi 200ml = 0,2l
  – Tính CM của dung dịch HCl đã dùng
  Theo phương trình: n_{HCl} = n_{MgO} . 2 = 0,2 . 2 = 0,4 (mol)
  -> CM_{ddHCl} = (0,4)/(0,2) = 2 (M)
  Khối lượng muối thu được
  Theo phương trình: n_{MgCl_2} = n_{MgO} = 0,2 (mol)
  -> m_{MgCl_2} = 0,2 . 95 = 19 (g)

 2. Lucky=)))
  #keishathomas
  hoa-hoc-lop-9-cho-8g-mgo-tac-dung-vua-du-voi-200-ml-dung-dich-hcl-tinh-cm-cua-dung-dich-hcl-da-d

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )