Hóa học Lớp 9: Cho 7,2 (g) một oxit sắt tác dụng với dung dịch HCl có dư. Sau phản ứng thu được 12,7 (g) một muối khan. Tìm công thức hóa học của ox

Question

Hóa học Lớp 9: Cho 7,2 (g) một oxit sắt tác dụng với dung dịch HCl có dư. Sau phản ứng thu được 12,7
(g) một muối khan. Tìm công thức hóa học của oxit sắt đó.
Xin lời giải chi tiết ạ, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Việt Lan 2 tháng 2022-02-21T23:30:18+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Đặt oxit sắt là $Fe_xO_y$
  $PTHH:Fe_xO_y+2yHCl\to xFeCl_{2y/x}+yH_2O$
  Theo PT: $n_{Fe_xO_y}.x=n_{FeCl_{2y/x}}$
  $\Rightarrow \dfrac{7,2x}{56x+16y}=\dfrac{12,7}{56+\dfrac{71y}{x}}$
  $\Rightarrow 403,2x+511,2y=711,2x+203,2y$
  $\Rightarrow 308x=308y\Rightarrow \dfrac{x}{y}=1\Rightarrow x=y=1$
  Vậy CTHH oxit là $FeO$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )