Hóa học Lớp 9: Cho 68 g AgNO3, tác dụng với BaCl2, người ta thu được hai muối mới. Hãy tính khối lượng kết tủa tàu được sau phản ứng

Question

Hóa học Lớp 9: Cho 68 g AgNO3, tác dụng với BaCl2, người ta thu được hai muối mới. Hãy tính khối lượng kết tủa tàu được sau phản ứng, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thái Lâm 2 tháng 2022-02-17T07:18:23+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. n_{AgNO_3}=\frac{m}{M}=\frac{68}{170}=0,4 (mol)
  PTHH           2AgNO_3+BaCl_2→2AgCl↓+Ba(NO_3)_2
                               0,4                                   0,4                                  mol
  →n_{AgCl}=n_{AgNO_3}=0,4 (mol)
  →m_{AgCl}=n.M=0,4.143,5=57,4 (g)
   

 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  ${PTHH:}$ $2AgNO_{3}$ + $BaCl_{2}$ → $2AgCl_{}$↓ + $Ba(NO_{3})_2$ 
                ${0,4 mol}$                              ${0,4 mol}$
  Ta có: $n_{AgNO3}$ = $\dfrac{68}{170}$ = ${0,4 mol}$
  ⇒ $m_{AgCl}$ = ${0,4.143,5 = 57,4g}$ 

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )