Hóa học Lớp 9: cho 6,72 CO2(đktc) tác dụng vào hết vs 600ml dd Ba(OH)2,sản phẩm BaCO3 và H2O a, tính nồng độ mol của dd Ba(OH)2 đa dùng

Question

Hóa học Lớp 9: cho 6,72 CO2(đktc) tác dụng vào hết vs 600ml dd Ba(OH)2,sản phẩm BaCO3 và H2O
a, tính nồng độ mol của dd Ba(OH)2 đa dùng, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Tú 2 tuần 2022-06-07T01:57:57+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. a)nCO_2(đktc)=\frac{V}{22,4}=\frac{6,72}{22,4}=0,3 (mol)
  PTHH          CO_2+Ba(OH)_2→BaCO_3+H_2O
                          0,3          0,3                                                     mol
  Đổi 600ml=0,6l
  C_MBaCO_3=\frac{n}{V}=\frac{0,3}{0,6}=0,5 (M)  
   

 2. Giải đáp:
   0,5 M
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   co2+ ba(oh)2—-> baco3+ h2o
  a) n co2= 6,72/ 22,4 =0,3 mol
  từ pt trên => n ba(oh)2 = 0,3 mol
  đổi 600ml= 0,6 lít
  => Cm ba(oh)2= n/ V =0,3 /0,6 = 0,5 M

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )