Hóa học Lớp 9: Cho 6,2g na2o hòa tan vào 500 ml nước,nồng độ dung dịch bazơ tạo thành là bao nhiêu?

Question

Hóa học Lớp 9: Cho 6,2g na2o hòa tan vào 500 ml nước,nồng độ dung dịch bazơ tạo thành là bao nhiêu?, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mai Lan 2 tháng 2022-03-02T00:36:37+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Bạn tham khảo!
  Giải đáp:
   $0,4M$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Ta có PTHH sau:
  $Na_2O+H_2O$ $\rightarrow$ $2NaOH$
  $+)$ Dung dịch Bazo: $NaOH$
  _______________________________________________
   Có $n_{Na2O}$ $=$ $\dfrac{m}{M}$ $=$ $\dfrac{6,2}{62}$ $=$ $0,1$ mol
  Dựa vào PTHH) $n_{NaOH}$ $=$ $0,1.2=0,2$mol
  Đổi $500ml$ thành $0,5l$
  Vậy $CM_{NaOH}$ $=$ $\dfrac{n}{\text{Vdd sau}}$ $=$ $\dfrac{0,2}{0,5}$ $=$ $0,4M$

 2. Đổi 500ml=0,5l
  n_{Na_2O}=\frac{m}{M}=\frac{6,2}{62}=0,1 (mol)
  PTHH             Na_2O+H_2O→2NaOH
                               0,1                               0,2         mol
  V_{sau}=V_{H_2O}=0,5 (l)
  →n_{NaOH}=n_{Na_2O}=\frac{0,1.2}{1}=0,2 (mol)
  →$C_{M_{NaOH}}$=\frac{n}{V_{sau}}=\frac{0,2}{0,5}=0,4 (M)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )