Hóa học Lớp 9: cho 5.4 gam Al tác dụng vs 200ml dd H2so4 . Tính nồng độ mol dd H2so4 GIÚP MUK VSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

Question

Hóa học Lớp 9: cho 5.4 gam Al tác dụng vs 200ml dd H2so4 . Tính nồng độ mol dd H2so4
GIÚP MUK VSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Khanh 16 phút 2022-06-18T20:19:20+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  CM_{H_2SO_4} = 1,5M 
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  PTHH: 2Al + 3H_2SO_4 -> Al_2(SO_3)_3 + 3H_2
  Mol :    0,2          0,3
  n_{Al} = m/M = {5,4}/{27} =  0,2(mol)
  Theo pt :
  n_{H_2SO_4} = 3/2n_{Al} = 3/2×0,2 = 0,3(mol)
  Đổi : 200ml = 0,2l
  => CM_{H_2SO_4} = n/V = {0,3}/{0,2} = 1,5(M)
   

 2. $n_{Al}=\dfrac{5,4}{27}=0,2(mol)$
  PTHH:
  $2Al+3H_2SO_4→Al_2(SO_4)_3+3H_2$
  0,2 →  0,3
  $C_{M_{H_2SO_4}}=\dfrac{0,3}{0,2}=1,5(M)$
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )