Hóa học Lớp 9: Cho 5.4 g al vào dd naoh sau p.ứng thuđc v lít khí tính zv.

Question

Hóa học Lớp 9: Cho 5.4 g al vào dd naoh sau p.ứng thuđc v lít khí tính zv., giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ái Linh 1 tuần 2022-06-15T02:37:27+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Bạn tham khảo!
  Giải đáp:
   $6,72l$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Ta có PTHH sau:
  $\text{Al+NaOH+H2O$\rightarrow$NaAlO2+$\dfrac{3}{2}$H2}$
  $+)$ Khí: $H_2$
  _________________________________________________________
  Có $\text{nAl=$\dfrac{5,4}{27}$=0,2 mol}$
  Dựa vào PTHH) $\text{nH2=0,2.$\dfrac{3}{2}$=0,3 mol}$
  Vậy $\text{V H2=0,3.22,4=6,72 lít}$ 

 2. nAl=\frac{m}{M}=\frac{5,4}{27}=0,2 (mol)
  PTHH        2Al+2H_2O+2NaOH→2NaAlO_2+3H_2
                      0,2                                                                              0,3       mol
  VH_2=n.22,4=0,3.22,4=6,72 (l) 
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )