Hóa học Lớp 9: Cho 4,8g kim loại M (có hóa trị II, không đổi) tâc dụng vừa đủ với 4,48 lít khí Clo (đktc). Sau phản ứng thu được m (g) muối a. Xác địn

Question

Hóa học Lớp 9: Cho 4,8g kim loại M (có hóa trị II, không đổi) tâc dụng vừa đủ với 4,48 lít khí Clo (đktc). Sau phản ứng thu được m (g) muối
a. Xác định kim loại M
b. Tính giá trị của m, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kim Duyên 29 phút 2022-05-01T05:23:48+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

  0
  2022-05-01T05:24:51+00:00
  Giải đáp:
  a. M là Mg
  b. m = 19g
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a.
  M + Cl_2 $\xrightarrow{t^o}$ MCl_2
  n_{Cl_2} = (4,48)/(22,4) = 0,2 (mol)
  Theo phương trình: n_M = n_{Cl_2} = 0,2 (mol)
  -> M_M = (4,8)/(0,2) = 24 $(g/mol)$
  => M là Mg (magie)
  b.
  Theo phương trình: n_{MgCl_2} = n_{Cl_2} = 0,2 (mol)
  -> m = m_{MgCl_2} = 0,2 . (24 + 35,5 . 2) = 19 (g)

 1. Theo bài ta có
  nCl2=4,48/22,4=0,2(mol)
  pthh M+Cl2=> MCl2 (điều kiện nhiệt độ)
  Theo pthh và bài ta có
  nM=nCl2=0.2(mol)
  =>M(M)=4,8/0,2=24(g/mol)
  =>NTK(M)=24 đvC
  => M là magie (KHHH là Mg)
  pthh Mg+Cl2=>MgCl2 (đk nhiệt độ)
  => nMgCl2=nCl2=0,2(mol)
  =>mMgCl2=0,2*95=19(g)
  Good luck <3
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )