Hóa học Lớp 9: Cho 23 gam hỗn hợp hai kim loại Ag, Al vào dung dịch H2SO4 loãng dư , thu được 11,2 lít khí ở đktc. a. Viết PTHH b. Tính thành phần %

Question

Hóa học Lớp 9: Cho 23 gam hỗn hợp hai kim loại Ag, Al vào dung dịch H2SO4 loãng dư , thu được 11,2 lít khí ở đktc.
a. Viết PTHH
b. Tính thành phần % của các chất có trong hỗn hợp đầu., giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hòa Tâm 2 tuần 2022-06-08T04:03:23+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Bạn tham khảo!
  Giải đáp:
   $\text{b)}$
  $+)$ $\text{%Al=39,13%}$
  $+)$ $\text{%Ag=60,87%}$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a)Ta có $2$ PTHH sau:
  $\text{2Al+3H2SO4$\rightarrow$Al2(SO4)3+3H2}$
  Vậy $11,2l$ là thể tích của $H_2$
  Có $\text{nH2=$\dfrac{11,2}{22,4}$=0,5 mol}$
  Dựa vào PTHH) $\text{nAl=$\dfrac{0,5.2}{3}$=$\dfrac{1}{3}$ mol}$
  Vậy $\text{mAl=$\dfrac{1}{3}$.27=9g}$
  b) 
  $\rightarrow$ $\text{%Al=$\dfrac{9}{23}$.100=39,13%}$
  Vậy $\text{%Ag=100-39,13=60,87%}$

 2. $a,PTHH:2Al+3H_2SO_4\to Al_2(SO_4)_3+3H_2\\ b,n_{H_2}=\dfrac{11,2}{22,4}=0,5(mol)\\ \Rightarrow n_{Al}=\dfrac{2}{3}n_{H_2}=\dfrac{1}{3}(mol)\\ \Rightarrow m_{Al}=\dfrac{1}{3}.27=9(g)\\ \Rightarrow \%_{Al}=\dfrac{9}{23}.100\%\approx 39,13\%\\ \%_{Ag}=100\%-39,13\%=60,87\%$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )