Hóa học Lớp 9: Cho 22,4 gam Fe tác dụng vừa đủ với dung dịch H2SO4 1M. a. Tính thể tích khí thu được (đkc). b. Tính thể tích dung dịch H2SO4 cần dùng.

Question

Hóa học Lớp 9: Cho 22,4 gam Fe tác dụng vừa đủ với dung dịch H2SO4 1M.
a. Tính thể tích khí thu được (đkc).
b. Tính thể tích dung dịch H2SO4 cần dùng.
ai giup minh voi, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thảo 2 tháng 2022-02-17T13:47:07+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1.  $n_{Fe}= $ $\frac{m}{M}=$ $\frac{22,4}{56}= 0,4 (mol)$$\\$ $\text{ Fe+ $H_{2}SO_4$ $\rightarrow$ $FeSO_{4}$ +  $H_{2}$  }$ $\\$
          1    :   1          :            1        :   1     (mol)
         0,4   :  0,4         :            0,4     :    0,4   (mol)
  => $n_{H_2}=$ 0,4 (mol); $n_{H_2SO_4}=$ 0,4 (mol)  => $V_{H_2}=$ n.22,4=0,4.22,4=8,96 (l) 
  Vậy thể tích khí thu được ở đktc là: 8,96l
  b) $C_M{H_2SO_4}=$ $\frac{n_{H_2SO4}}{V_{dd}}=$ $\frac{0,4}{V_{dd}}$
  $\Rightarrow$ $V_{dd}=$  $C_M{H_2SO_4}. 0,4$ = 1.0,4=0,4l

 2. Bạn tham khảo!
  Giải đáp:
   $a)8,96l$
  $b)0,4l/400ml$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Ta có PTHH sau:
  $Fe+H_2SO_4$ $\rightarrow$ $FeSO_4+H_2$
  $+)$ Khí thu được: $H_2$
  __________________________________________________________
  Có $n_{Fe}$ $=$ $\dfrac{22,4}{56}$ $=0,4$ mol
  a)
  Dựa vào PTHH) $n_{H_2}$ $=$ $n_{Fe}$ $=0,4$ mol
  Vậy $V_{H_2}$ $=0,4.22,4=8,96l$
  b)
  Dựa vào PTHH) $n_{H_2SO_4}$ $=$ $n_{Fe}$ $=0,4$ mol
  Vậy $V_{H_2SO_4}$ $=$ $\dfrac{n}{CM}$ $=$ $\dfrac{0,4}{1}$ $=0,4l$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )