Hóa học Lớp 9: cho 17,2 gam muối sắt clorua vào dung dịch NaOH có dư trong bình kín,thu được 9 gam một chất kết tủa.xác định công thức hóa học của muố

Question

Hóa học Lớp 9: cho 17,2 gam muối sắt clorua vào dung dịch NaOH có dư trong bình kín,thu được 9 gam một chất kết tủa.xác định công thức hóa học của muối sắt clorua, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kim Xuân 1 tuần 2022-04-13T07:16:09+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  gọi công thức của muối đó là FeCl n
  FeCln+nNaOH→Fe(OH)n+nNaCl
  theo đề bài ta có:
  12,756+35,5n=956+17n
  giải pt tìm được
  n=2 Vậy công thức là FeCl2

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Gọi CTHH muối sắt clorua là FeCl_x 
  FeCl_x + xNaOH → Fe(OH)_x + xNaCl 
  M_{FeCl_x} = 56 + 35,5x g/mol 
  M_{Fe(OH)_x} = 56 + 17x g/mol 
  Ta có tỉ lệ:
  $\frac{56 + 35,5x}{12,7}$ = $\frac{56 + 17x }{9}$
  → x = 2
  → CTHH là FeCl_2
  Chúc bạn học #aura

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )