Hóa học Lớp 9: cho 16g so3 vào nước thu được 250 ML dd h2so4 . nồng độ mol của dd thu được là

Question

Hóa học Lớp 9: cho 16g so3 vào nước thu được 250 ML dd h2so4 . nồng độ mol của dd thu được là, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thảo 3 ngày 2022-12-21T01:46:27+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   nSO3 = $\frac{16}{80}$ = 0,2 mol
  Phương trình phản ứng: 
  SO3 + H2O → H2SO4 
  Theo phương trình nH2SO4 = nSO3 = 0,2 mol
  → CM H2SO4 = $\frac{0,2}{250 :1000}$= 0,8 M

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )