Hóa học Lớp 9: cho 16g so3 vào nước thu được 200g dd h2so4 . nồng độ mol của dd thu được là

Question

Hóa học Lớp 9: cho 16g so3 vào nước thu được 200g dd h2so4 . nồng độ mol của dd thu được là, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ngọc Ðàn 1 tháng 2022-12-21T04:29:44+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. *SỬA ĐỀ: 200g -> 200ml
  PTHH:SO_3+H_2O->H_2SO_4
  Ta có:
  n_(SO_3)=16/80=0,2(mol)
  Theo PTHH ta có:
  n_(H_2SO_4)=n_(SO_3)=0,2(mol)
  =>CM_(ddH_2SO_4)=(0,2)/(200/1000)=1(M)
   

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   nSO3 =$\frac{16}{80}$ = 0,2 mol
  Đổi 200ml = 0,2 lít
  Phương trình phản ứng
  SO3 + H2O → H2SO4 
  Theo phương trình nH2SO4 = nSO3 = 0,2 mol 
  → CM H2SO4 = $\frac{0,2}{0,2}$= 1M

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )