Hóa học Lớp 9: Cho 16,8 gam hỗn hợp gồm Mg, Al, Fe tác dụng với dung dịch `H_2SO_4` loãng, sau phản ứng thu được 12,32 lít khí `H_2`. Khối lượng dung

Question

Hóa học Lớp 9: Cho 16,8 gam hỗn hợp gồm Mg, Al, Fe tác dụng với dung dịch `H_2SO_4` loãng, sau phản ứng thu được 12,32 lít khí `H_2`. Khối lượng dung dịch thu được sau phản ứng là:?, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Lan Phương 3 tháng 2022-02-18T02:56:10+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Bạn tham khảo!
  Giải đáp:
   $69,6g$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Có $n_{H_2}$ $=$  $\dfrac{12,32}{22,4}$ $=0,55$ mol
  $\rightarrow$ $m_{H_2}$ $=0,55.2=1,1g$
  _________________________________________________________
  Bảo toàn nguyên tố $H$:
  $n_{H_2}$ $=$ $n_{H_2SO_4}$ $=0,55$ mol
  Vậy $m_{H_2SO_4}$ $=0,55.98=53,9g$
  _________________________________________________________
  Theo định luật bảo toàn khối lượng:
  $m_{Mg,Al,Fe}$ $+$ $m_{H_2SO_4}$ $=$ $m muối$ $+$ $m_{H_2}$
  ⇔$16,8+53,9$ $=$ $m m$ $+1,1$
  ⇔$m m=$ $16,8+53,9-1,1$
  ⇔$m m=69,6g$
  $\rightarrow$ Khối lượng muối thu được sau phản ứng là $69,6g$-
  __________________________________________________________
  ***Đề nên hỏi khối lượng muối thu được sau phản ứng là …

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   n_{H_2} = $\frac{12,32}{22,4}$ = 0,55 mol 
  Bảo toàn H
  n_{H_2SO_4} = n_{H_2} = 0,55 mol 
  Bảo toàn S :
  n_{SO_4} = n_{H_2SO_4} = 0,55 mol 
  m muối = m kim loại + m_{SO_4}
                 = 16,8 + 0,55 . 96 = 69,6g 
  Đề có thiếu không bn? Với bằng này dữ kiện ko thể tính được mdd#aura

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )