Hóa học Lớp 9: Cho 16,2 gam hỗn hợp gồm Al và Ag vào dung dịch H2SO4 dư thấy thoát ra 6,72 lít khí hiđro (đktc). Phần trăm khối lượng của bạc trong hỗ

Question

Hóa học Lớp 9: Cho 16,2 gam hỗn hợp gồm Al và Ag vào dung dịch H2SO4 dư thấy thoát ra 6,72 lít khí hiđro (đktc). Phần trăm khối lượng của bạc trong hỗn hợp là:

A.
50 %.
B.
66,67%.
C.
54,4%.
D.
33,33%., giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Khanh 6 tháng 2022-06-11T13:22:15+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:
  B
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  nH_2(đktc)=\frac{V}{22,4}=\frac{6,72}{22,4}=0,3 (mol)
  PTHH         2Al+3H_2SO_4→Al_2(SO_4)_3+3H_2
                        0,2                                                                    0,3       mol
  mAl=n.M=0,2.27=5,4 (g)
  %mAl=\frac{m.100%}{mhh}=\frac{5,4.100%}{16,2}≈33,33%
  %mAg=100%-33,33%≈66,67% 

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )