Hóa học Lớp 9: Cho 12 gam hỗn hợp hai kim loại Cu và Fe phản ứng với dung dịch HCl dư, sau phản ứng thu được 4,48 lít khí ở đktc. Phần trăm khối lượng

Question

Hóa học Lớp 9: Cho 12 gam hỗn hợp hai kim loại Cu và Fe phản ứng với dung dịch HCl dư, sau phản ứng thu được 4,48 lít khí ở đktc. Phần trăm khối lượng của Fe và Cu trong hỗn hợp là
6,7% và 93,3%
53,3% và 46,7%
46,7% và 53,3%
93,3% và 6,7%, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thái Tâm 2 tháng 2022-03-01T14:14:54+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  93,3% và 6,7%
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Fe + 2HCl -> FeCl_2 + H_2
  Cu không tác dung được với HCl
  n_{H_2} = (4,48)/(22,4) = 0,2 (mol)
  Theo phương trình: n_{Fe} = n_{H_2} = 0,2 (mol)
  m_{Fe} = 0,2 . 56 = 11,2 (g)
  -> %m_{Fe} = (11,2 . 100)/12 = 93,3 (%)
  -> $m_{Cu} = 100 – 93,3 = 6,7 (%)

 2. Giải đáp:
  D
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  $n_{H_2(đktc)}$=\frac{V}{22,4}=\frac{4,48}{22,4}=0,2 (mol)
  PTHH         Fe+2HCl→FeCl_2+H_2
                        0,2                                          0,2         mol
  →n_{Fe}=n_{H_2}=0,2 (mol)
  →m_{Fe}=n.M=0,2.56=11,2 (g)
  →%m_{Fe}=\frac{m_{Fe}.100%}{m_{hh}}=\frac{11,2.100%}{12}≈93,3%
       %m_{Cu}=100%-93,3%=6,7%

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )