Hóa học Lớp 9: Cho 12 g hỗn hợp hai kim loại A và Fe vào dd HCl dư thì chỉ có Fe phản ứng với dd HCl, sau phản ứng kết thúc thu được 2,24 lít khí ở đk

Question

Hóa học Lớp 9: Cho 12 g hỗn hợp hai kim loại A và Fe vào dd HCl dư thì chỉ có Fe phản ứng với
dd HCl, sau phản ứng kết thúc thu được 2,24 lít khí ở đktc.
a) Viết PTHH
b) Tính khối lượng và thành phần % theo khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp
ban đầu
c) Cho kim loại A phản ứng hết với khí Clo dư ở nhiệt độ cao tạo thành 13,5 g
muối clorua. Hãy xác định tên kim loại A., giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Huyền Thư 11 phút 2022-06-15T20:57:08+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Em tham khảo nha:
  \(\begin{array}{l}
  a)\\
  Fe + 2HCl \to FeC{l_2} + {H_2}\\
  b)\\
  {n_{{H_2}}} = \dfrac{{2,24}}{{22,4}} = 0,1\,mol\\
  {n_{Fe}} = {n_{{H_2}}} = 0,1\,mol\\
  {m_{Fe}} = 0,1 \times 56 = 5,6g\\
  {m_{Cu}} = 12 – 5,6 = 6,4g\\
  \% {m_{Fe}} = \dfrac{{5,6}}{{12}} \times 100\%  = 46,67\% \\
  \% {m_{Cu}} = 100 – 46,67 = 53,33\% \\
  c)\\
  2A + nC{l_2} \to 2AC{l_n}\\
  {n_A} = {n_{AC{l_n}}} \Leftrightarrow \dfrac{{6,4}}{{{M_A}}} = \dfrac{{13,5}}{{{M_A} + 35,5n}}\\
   \Rightarrow 6,4{M_A} + 227,2n = 13,5{M_A} \Rightarrow {M_A} = 32n\,g/mol\\
  n = 2 \Rightarrow {M_A} = 64\,g/mol \Rightarrow A:Cu\\

  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )