Hóa học Lớp 9: cho 11,2 lít khí co khử hoàn toàn sắt từ oxit ở nhiệt độ cao thu được a gam sắt . khối lượng của sắt là bao nhiêu ? 1

Question

Hóa học Lớp 9: cho 11,2 lít khí co khử hoàn toàn sắt từ oxit ở nhiệt độ cao thu được a gam sắt . khối lượng của sắt là bao nhiêu ?
112gam
21gam
56gam
12gam, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nhân 2 tháng 2022-03-02T00:04:28+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  21 gam
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  n_{CO}= V/{22,4} = {11,2}/{22,4} = 0,5 (mol)
  PTHH :
  4CO + Fe_3O_4 $\xrightarrow{t^o}$ 3Fe + 4CO_2
  Ta có : n_{Fe} = 3/4n_{CO} = 3/4xx0,5 = 0,375 (mol)
  -> m_{Fe} = nxxM = 0,375xx56 = 21 (gam)

 2. \text{Milk gửi ạ}????????
  \text{Giải đáp: 21 gam}
  \text{Lời giải và giải thích chi tiết:}
  n_{CO}=(11,2)/(22,4)=0,5 (mol)
      PTHH: 4CO+Fe_3O_4->3Fe+4CO_2↑
  Theo pt:    4                                   3                         (mol)
  Theo đề:   0,5→                     0,375                 (mol)
  => m=n*M=0,375*56=21 (g)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )