Hóa học Lớp 9: Cho 11,2 kim loại a có hóa trị II tác dụng với HCL thu được 4,48 l hidro ở điều kiện tiêu chuẩn Tìm tên kim loại a

Question

Hóa học Lớp 9: Cho 11,2 kim loại a có hóa trị II tác dụng với HCL thu được 4,48 l hidro ở điều kiện tiêu chuẩn Tìm tên kim loại a, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
An Kim 2 tháng 2022-03-03T03:25:21+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. $n_{H_2}=\dfrac{4,48}{22,4}=0,2(mol)$
  $PTHH:A+2HCl\to ACl_2+H_2$
  Theo PT: $n_A=n_{H_2}=0,2(mol)$
  $\Rightarrow M_A=\dfrac{11,2}{0,2}=56(g/mol)$
  Vậy A là sắt $(Fe)$

 2. $n_{H_2(đktc)}$=\frac{V}{22,4}=\frac{4,48}{22,4}=0,2 (mol)
  PTHH          A+2HCl→ACl_2+H_2
                        0,2                                        0,2       mol
  →n_A=n_{H_2}=0,2 (mol)
  →M_A=\frac{m}{n}=\frac{11,2}{0,2}=56 (g/mol)
  Vậy kim loại A là Fe

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )