Hóa học Lớp 9: Cho 100g dd HCl 14.6% phản ứng với MgO A, viết pthh B,Tính mcác chất sau phản ứng?

Question

Hóa học Lớp 9: Cho 100g dd HCl 14.6% phản ứng với MgO
A, viết pthh
B,Tính mcác chất sau phản ứng?, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Phương Diễm 6 tháng 2022-06-20T10:50:45+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:a) MgO+2HCl->MgCl_2+H_2O
   b)
  m_(MgCl_2)=19g
  m_(H_2O)=3,6g
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a) MgO+2HCl->MgCl_2+H_2O
  b)
  C%_(HCl)=\text(m chất tan×100)/(\text(m dung dịch)
  <=>14,6=(n_(HCl)×36,5×100)/100
  ->n_(HCl)=0,4mol
  Ta có: n_(MgCl_2)=n_(H_2O)=n_(HCl)/2=(0,4)/2=0,2mol
  m_(MgCl_2)=0,2×(24+35,5×2)=19g
  m_(H_2O)=0,2×18=3,6g
   

 2. Giải đáp:
  ↓ 
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a. Phương trình hóa học :
  MgO + 2HCl -> MgCl_2 + H_2O
  b.
  m_{HCl} = {14,6%.100}/{100%} = 14,6(gam)
  n_{HCl} = {14,6}/{36,5} = 0,4(mol)
  Theo pt:
  n_{MgCl_2} = 1/2n_{HCl} = 0,2(mol)
  => m_{MgCl_2} = 0,2.(56+35,5.2) = 25,4(g)
  Theo pt :
  n_{H_2O} = 1/2n_{HCl} = 0,2(mol)
  => m_{H_2O} = 0,2.18 = 3,6(gam)
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )