Hóa học Lớp 9: Cho 10,5g hỗn hợp 2 kim loại Cu và Zn vào 200 ml dd H2SO4 loãng dư, người ta thu được 2,24 lít khí (đktc). a. Tính thành phần % theo kh

Question

Hóa học Lớp 9: Cho 10,5g hỗn hợp 2 kim loại Cu và Zn vào 200 ml dd H2SO4 loãng dư, người ta thu được 2,24 lít khí (đktc).
a. Tính thành phần % theo khối lượng của Cu và Zn ?
b. Tính nồng độ mol của dung dịch H2SO4, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Khanh 1 tuần 2022-06-15T17:44:53+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   pt : cu ko tác dụng với h2so4 vì cu đứng sau H 
   zn + h2so4 —> znso4+ h2
  a) n H2= 2,24/22,4=0,1 mol
  từ pt trên => n Zn= 0,1 mol
  => m Zn=0,1 . 65=6,5 gam
  => m Cu=10,5 – 6,5=4 gam
  C phần trăm Zn= 6,5 / 10,5 . 100= 61,9 phần trăm
  C phần trăm Cu= 100- 61,9 =38,1 phần trăm
  b) theo pt trên 
  => n h2so4= 0,1 mol
  => V h2so4 = 0,1 . 22,4 =2,24 lít
  => Cm= n/ V= 0,1 / 2,24 = 0,045 M

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )