Hóa học Lớp 9: Cho 10,5 gam hỗn hợp gồm Cu và Zn vào dung dịch HCl loãng, dư người ta thu được 2,24 lít khí ( đktc) a. Viết phương trình hóa học b. T

Question

Hóa học Lớp 9: Cho 10,5 gam hỗn hợp gồm Cu và Zn vào dung dịch HCl loãng, dư người ta thu được 2,24 lít khí ( đktc)
a. Viết phương trình hóa học
b. Tính % về khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh THương 2 ngày 2022-12-22T06:42:01+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. PTHH:Zn+2HCl->ZnCl_2+H_2
  Ta có:
  n_(H_2)=(2,24)/(22,4)=0,1(mol)
  =>n_(Zn)=n_(H_2)=0,1(mol)
  =>m_(Zn)=0,1.65=6,5(g)
  =>%_(mZn)=(6,5)/(10,5).100%=61,9%
  =>%_(mCu)=100%-61,9%=38,1%

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  n$_{H2}$=$\frac{2,24}{22,4}$ =0,1(mol)
  a,PTHH: (Cu không phản ứng với HCl)
  Zn+2HCl→ZnCl$_{2}$+H$_{2}$
  0,1  ←                        0,1  (mol)
  b,Từ PTHH ta suy ra : m$_{Zn}$=0,1.65=6,5(g)
  ⇒%m$_{Zn}$=$\frac{6,5}{10,5}$ .100%≈61,9%
  ⇒%m$_{Cu}$=(100-61,9)%=38,1%
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )