Hóa học Lớp 9: Cho 10,5 gam hỗn hợp gồm 2 kim loại Cu và Zn vào dung dịch axit sunfuric loãng dư, người ta thu được 2,24 lít khí (đktc). Thành phần ph

Question

Hóa học Lớp 9: Cho 10,5 gam hỗn hợp gồm 2 kim loại Cu và Zn vào dung dịch axit sunfuric loãng dư, người ta thu được 2,24 lít khí (đktc). Thành phần phần trăm theo khối lượng của Zn và Cu lần lượt là (biết: Zn = 65, Cu = 64, S = 32, O = 16, H = 1)
A 38,1% và 61,9%.
B 61.9% và 38,1%.
C 65% và 35%.
D 35% và 65%., giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Khánh Giao 2 tháng 2022-03-02T04:22:59+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp: Chọn B
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Cho Cu và Zn vào $H_{2}$$SO_{4}$ loãng dư thì chỉ có Zn phản ứng.
  PTHH: Zn + 2HCl → $ZnCl_{2}$ + $H_{2}$  
             0,1               ←                    0,1 (mol)
  $n_{H2}$ = $\frac{2,24}{22,4}$ = 0,1 mol.
  Theo PTHH thì $n_{Zn}$ = 0,1 mol ⇒ $m_{Zn}$ = 0,1 . 65 = 6,5 gam.
  ⇒ $m_{Cu}$ = 10,5 – 6,5 = 4 gam.
  Do vậy: %$m_{Zn}$ = $\frac{6,5}{10,5}$ . 100% = 61,9% → %$m_{Cu}$ = 100% – 61,9% = 38,1%.

 2. Bạn tham khảo!
  Giải đáp:
   $B$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Ta chỉ có duy nhất $1$ PTHH sau:
  $Zn+H_2SO_4$ $\rightarrow$ $ZnSO_4+H_2↑$
  $+)$ Khí: $H_2$
  ________________________________________________________
  Có $\text{nH2=$\dfrac{2,24}{22,4}$=0,1 mol}$
  Dựa vào PTHH) $\text{nZn=nH2=0,1 mol}$
  Vậy $\text{mZn=0,1.65=6,5g}$
  $\rightarrow$ $\text{%Zn=$\dfrac{6,5}{10,5}$.100=61,9%}$
  $\rightarrow$ $\text{%Cu=100-61,9=38,1%}$
  Vậy đáp án đúng là bb B

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )