Hóa học Lớp 9: Cho 1 gam natri tác dụng với 1 gam khí clo sau phản ứng thu được 1 lượng Nacl là bao nhiu ( cô mình sửa là 2g [ theo định luật bảo toàn

Question

Hóa học Lớp 9: Cho 1 gam natri tác dụng với 1 gam khí clo sau phản ứng thu được 1 lượng Nacl là bao nhiu
( cô mình sửa là 2g [ theo định luật bảo toàn khối lượng] , nhưng mà theo đúng công thức tính thì ra 1.648g ) mọi người phân giải giúp mình dc ko, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Uyên Thi 1 tháng 2022-03-11T15:13:36+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. $PTHH:2Na+Cl_2\xrightarrow{t^o} 2NaCl$

  $n_{Na}=\dfrac{1}{23}(mol);n_{Cl_2}=\dfrac{1}{71}(mol)$

  Lập tỉ lệ so sánh: $\dfrac{n_{Na}}{2}>\dfrac{n_{Cl_2}}{1}\Rightarrow Na$ dư

  $\Rightarrow n_{NaCl}=2n_{Cl_2}=\dfrac{2}{71}(mol)$

  $\Rightarrow m_{NaCl}=\dfrac{2}{71}.58,5\approx 1,648(g)$

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  2Na + Cl_2 $\xrightarrow[]{t°}$ 2NaCl 
  n_{Na} = $\frac{1}{23}$ = $\frac{1}{23}$ mol 
  n_{Cl_2} = $\frac{1}{71}$ = $\frac{1}{71}$ mol 
  Xét $\frac{n_{Na}}{2}$ > $\frac{n_{Cl_2}}{1}$ 
  → Na dư 
  n_{NaCl} = 2n_{Cl_2} = $\frac{1}{71}$ . 2 = $\frac{2}{71}$ mol 
  m_{NaCl} = $\frac{2}{71}$  . 58,5 ≈ 1,6g
  n_{Na} phản ứng = n_{NaCl} = $\frac{2}{71}$ mol 
  n_{NaCl} dư = $\frac{1}{23}$ – $\frac{1}{71}$ = $\frac{48}{1633}$ mol 
  m_{Na} dư = $\frac{48}{1633} . 23 ≈ 0,7g
  Không thể dùng BTKL được bạn nhé #aura

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )